شیوه نامه تدوین و ارسال مقالات

 

 1. مقالات ارسالی باید در سطح مقاله علمی-پژوهشی بوده حداقل با یکی از محورهای همایش ارتباط داشته باشد.

 2. مقالات ارسالی نباید قبلاً چاپ و یا در همایش دیگری ارائه شده باشد.

 3. مقاله در قالب برنامه‌ی Word 2010، با قلم 12Bzar ، با حاشیه‌های 3 سانتی‌متر و بین 5 تا 7 هزار کلمه باشد.  فایل PDF مقاله ارسال شود.

 4. ساختار مقاله با شماره مشخص گردد.

 5. مقاله شامل قسمت‌های زیر باشد:

 • صفحه‌ی اول دربرگیرنده: عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)، مشخصات نویسنده یا نویسندگان (شامل نام و نام خانوادگی (در بالا؛ بعد از عنوان)، مرتبه دانشگاهی و تخصص، ذکر نام موسسه یا سازمان متبوع( بصورت پاورقی در همان صفحه) هر کدام به فارسی و انگلیسی و آدرس Email  و شماره تماس نویسندگان.

 • در این بخش عهده ‏دار مکاتبات یا نویسنده‌ی مسئول مشخص شود. همچنین برای هر نویسنده صرفاً یک عنوان از یک مؤسسه معرفی شود.

 • صفحه‌ی دوم شامل عنوان و چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی (بین 200 تا 250 کلمه) و کلید واژگان فارسی و انگلیسی (حداکثر 5 واژه) آورده شود.

 • متن اصلی مقاله

 • جداول به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و مناسب برای چاپ باشد.

 • شکل‌ها، نمودارها و تصاویر به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و مناسب برای چاپ باشد.

 1. روش ارجاع دهی

 • ارجاعات به صورت درون متنی(نام خانوادگی، سال انتشار، صفحه) درج گردد.

 • پی نوشت ها در همان صفحه و بصورت پاورقی آورده شود.

 • در منابع کتاب‌ها، مقالات، اسناد و آرای دادگاه‌ها و سایت‌های اینترنتی تفکیک شوند.

 • منابع پایانی بصورت زیر درج گردد:

کتاب­ها:

-         نام خانوادگی و نام ( سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، جلد، چاپ، محل انتشار، ناشر.

مقاله ­ها:

-         نام خانوادگی و نام( سال انتشار)«عنوان مقاله»، نام مجله، شماره، دوره، ماه.

 • در ارجاع سایت‌های اینترنتی موارد ذیل رعایت شوند:

 • حدالامکان نام و نام خانوادگی نویسنده‌ی مقاله استنادی موجود در سایت و تاریخی که مقاله در سایت قرار داده شده است .

 • عنوان سایت

 • آدرس سایت

 • تاریخ مراجعه‌ی نویسنده به سایت

 1. صرفاً مقالات مرتبط با موضوع همایش پس از بررسی توسط کمیته داوران در مجموعه مقالات چاپ خواهد شد.

 2. مسئولیت آرا و نظریات ارائه شده در مقاله‌ها به عهده نویسندگان است و چاپ آن‌ها در مجموعه مقالات به معنی تأیید مطالب نیست.

 3. نحوة ارسال مقالات

مقالات ارسالی بایستی بر اساس شیوه‌نامه فوق نگارش و به نشانی الکترونیکی همایش ارسال گردد: