دریافت پیامک بارگذاری موفقیت آمیز مقاله

به اطلاع کلیه علاقه مندان، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاهی محترم می رساند با توجه به اینکه پس از بارگذاری موفقیت آمیز مقالات در وب سایت همایش، پیامکی مبنی بر دریافت مقالات توسط پنل پیامکی دبیرخانه همایش به نویسنده مسئول مقاله ارسال می گردد لذا خواهشمند است چنانچه پیامک فوق دریافت نگردید نسبت به بارگذاری مجدد مقاله اقدام و برای حصول اطمینان از دریافت مقالات توسط دبیرخانه با شماره تلفتن 81828302  تماس حاصل فرمایید.