چاپ مقالات برتر در مجلات علمی و پژوهشی

برابر تصمیم گیری های صورت گرفته در جلسه شورای سیاست گذاری و هیئت علمی اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری؛چالش ها و راهکارها در مورخ 95/07/24 در محل پلیس فتا ناجا، مقالات برتر همایش، به صورت ویژه نامه در مجله حقوقی دادگستری یا فصلنامه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با درجه علمی و پژوهشی به چاپ خواهد رسید.