چاپ مقالات پذیرفته شده در فصلنامه علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

به اطلاع کلیه علاقه مندان، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاهی محترم می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده است کلیه مقالات پذیرفته شده در اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری؛ چالش ها و راهکارها در فصلنامه علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک به صورت ویژه نامه به چاپ برسد.